Luftgevär PCP


Är till konstruktionen ganska lika kolsyredrivna vapen, men oftast dimensionerade för ett högre tryck.

Gevären har en luftbehållare som rymmer komprimerad luft för flera skott.
Laddning av PCP-vapen sker med hjälp av en speciell handdriven pump eller från dyktub el. likn. Trycket varierar mellan ca70-300bar.

 + Rekylfritt, okänslig för låga temperaturer, kan leverera mer energi än kolsyra.

- Kräver tillgång till komprimerad luft alt. pump