Luftpistol pump


Dessa måste pumpas innan varje skott och pumpen är inbyggd i vapnet. Pumpvapnen kan vara av typ Single-pump eller Multi-pump. Skillnaden är att Multipumpen kan pumpas flera gånger för ökad utgångshastighet.

+ Rekylfritt, okänslig för låga temperaturer, krävs lite muskelkraft

- Att pumpa flera gånger innan skottet gör att det kan ta lite tid mellan skotten.